Sdscompany.ru

Компьютерный журнал
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Презентация на тему ms powerpoint

Презентація на тему «Microsoft Office PowerPoint»

Microsoft Office PowerPoint

Microsoft PowerPoint (повна назва — Microsoft Office PowerPoint) — це застосунок для створення і проведення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS.

Історія
Ідея PowerPoint з’явилася у Боба Гаскінса (Bob Gaskins), студента університету Берклі, який вирішив, що століття графічних інтерфейсів, що наступило, може провести революцію в дизайні і створенні презентаційних матеріалів. У 1984 році Гаскінс приєднався до провальної компанії Forethought і найняв розробника Денніса Остіна (Dennis Austin). Боб і Денніс об’єднали зусилля і створили програму Presenter. Денніс створив оригінальну версію програми з Томом Рудкіним (Tom Rudkin). Пізніше Боб вирішив змінити ім’я на PowerPoint, яке і стало назвою кінцевого продукту.

У 1987 році вийшов PowerPoint 1.0 для Apple Macintosh. Він працював в чорно-білих кольорах. Незабаром з’явилися кольорові Macintosh і нова версія PowerPoint не забарилася. Програмне керівництво з першою редакцією було унікальне. Це була книга синього кольору в твердій палітурці. Компанія Forethought вважала, що це краще ніж купа виконуваних файлів допомоги на комп’ютері і інструкцій в електронному вигляді. Але оновлення інструкції було необгрунтовано дороге. Ідея з подібними книгами була незабаром залишена.

Пізніше в 1987 році Forethought і її продукт були куплені Microsoft за $14 млн. У 1990 році вийшла версія для Windows. З 1990 року PowerPoint став стандартом в наборі програм Microsoft Office.
У 2002 році вийшла версія PowerPoint, яка не тільки була включена в пакет Microsoft Office XP, але також розповсюджувалася як окремий продукт.
Поточна версія PowerPoint 2007 додає основні зміни в інтерфейс програми і збільшує графічні можливості.

Вікно програми PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2010

Сумісність
Завдяки входженню в Microsoft Office, PowerPoint став найпоширенішою у всьому світі програмою для створення презентацій. Файли презентацій PowerPoint часто пересилаються користувачами програми на інші комп’ютери, що означає необхідну сумісність з ними програм конкурентів. Проте, оскільки PowerPoint має можливість підключення елементів інших застосунків через OLE, деякі презентації стають сильно прив’язаними до платформи Windows, що робить неможливим відкриття даних файлів, наприклад, у версії для Mac OS. Це привело до переходу на відкриті стандарти, такі як PDF і OASIS OpenDocument.

Комбінації клавіш
Робота з текстомНа один знак вправо Shift + Стрілка вправоНа один знак вліво Shift + Стрілка влівоВ кінець слова CTRL + Shift + Стрілка вправоНа початок слова CTRL + Shift + Стрілка влівоНа рядок вгору Shift + Стрілка вгоруНа рядок вниз Shift + Стрілка внизВибрати всі CTRL + A або F2Вибрати довільний текст Вибрати з затиснутою лівою кнопкою мишіВибрати слово Подвійний клік мишеюВибрати параграф Потрійний клік мишеюВибрати й перетягнути Виберіть і перетягнітьВибрати й перетягнути копію CTRL + Виберіть і перетягніть

Microsoft PowerPoint — одна з основних програм комплексу MS Office і одне з кращих в світі засобів створення вражаючих презентацій. У PowerPoint 2010 можна розробити документ будь-якої складності і додати в нього фотографії, таблиці, фігури, діаграми і текст. Просунуті інструменти форматування та маніпуляції об’єктами дозволяють швидко і якісно продукувати ефектні презентації і створювати власний яскравий стиль.

Але що приваблює найбільше, ви можете перетворити документ, підготований у редакторі Word, на презентацію усього лише одним кліком миші. Якщо ваш полягає в тому, щоб рекламувати вироби, ідеї або проекти, то ви просто закохаєтеся в PowerPoint.

Виконала
студентка 11 ов кд групи
ОСГТ
Коточигова Єлизавета Володимирівна

Презентация по информатике на тему «Знакомство с Microsoft Power Point 2010»

Как организовать дистанционное обучение во время карантина?

Помогает проект «Инфоурок»

Описание презентации по отдельным слайдам:

ПРОГРАММА MICROSOFT OFFICE POWERPOINT

Общие сведения Программа Microsoft Office PowerPoint предназначена для создания презентаций с использованием упорядоченного набора слайдов, позволяющего графически пояснить выступление на конференции, прокомментировать лекционный материал и т.п.

Интерфейс программы Вид обычного режима состоит из четырех основных областей:

Интерфейс программы 1. Область слайдов – это большая область посередине. В этой области можно работать со слайдом непосредственно. 2. Расположенные на слайде прямоугольники с пунктирными границами называются заполнителями. В них можно вводить текст. Заполнители также могут содержать рисунки, диаграммы и другие нетекстовые элементы. 3. Слева расположены уменьшенные версии (или эскизы) слайдов презентации с выделенным слайдом, над которым в данный момент идет работа. Эта область называется вкладкой Слайды, она позволяет щелкнуть эскизы слайдов для перехода к другим добавленным слайдам. 4. В нижней части находится область заметок, в которой можно ввести заметки, описывающие презентацию. Для заметок предусмотрено больше места, чем показано на экране.

Добавление и редактирование слайдов При открытии программы PowerPoint показывается только один слайд. Другие слайды добавляются при создании презентации. Для создания слайда – нажмите команду Создать слайд на вкладке Главная, Есть два способа использования этой кнопки: 1) Если щелкнуть верхнюю часть кнопки, содержащую значок слайда, новый слайд будет добавлен немедленно, сразу же под слайдом, выбранным на вкладке Слайды. 2) Если щелкнуть нижнюю часть кнопки, откроется коллекция макетов для слайдов. Из нее можно выбрать макет, чтобы использовать его для вставляемого слайда.

Выбор макетов для слайдов Макет слайда определяет структуру содержимого слайда. Например, на слайде могут одновременно потребоваться список и рисунок или рисунок и подпись. Макеты содержат различные типы заполнителей и их структуры для обеспечения использования любого содержимого.

Выбор макетов для слайдов На рисунке показаны макеты, которые PowerPoint использует автоматически.

Выбор макетов для слайдов Для первого слайда презентации, создаваемого автоматически в начале работы над презентацией, применяется макет Титульный слайд, показанный так, как он выглядит в коллекции макетов. Макет слайда «Титульный слайд» содержит заполнители для заголовка и подзаголовка презентации. Для большинства остальных слайдов макета будет использоваться макет с названием Заголовок и объект. Этот макет слайда содержит заполнитель для заголовка слайда и второй заполнитель общего назначения, содержащий текст и несколько значков. Этот заполнитель предназначен либо для текста, либо для графических элементов, таких как диаграммы, картинки и файлы фильмов. Ряд других макетов содержит два заполнителя общего назначения, позволяя вставить список в один из них, а рисунок или другой графический объект в другой. На рисунке показаны макеты, которые PowerPoint использует автоматически.

Читать еще:  Где можно сделать презентацию кроме powerpoint

Выбор темы Для каждой вновь создаваемой презентации используется тема по умолчанию, называемая «Тема Office». Чтобы найти и применить тему, щелкните вкладку Дизайн на ленте.

Выбор темы 1) Образцы тем показаны в группе Темы в виде небольших эскизов. 2) Чтобы увидеть дополнительные темы, нажмите кнопку Дополнительно справа от группы. 3) При указании любого эскиза темы на слайде можно предварительно просмотреть, как она будет выглядеть. Щелкните эскиз, чтобы применить эту тему ко всем слайдам. Можно также применить тему только к набору выделенных слайдов.

Добавление содержимого. Ввод и форматирование текста. Ввод текста производится только в заполнителе. Для вставки заполнителя для текста во вкладке Вставка выберите команду Надпись. И нажмите в требуемой области слайда левой кнопкой мыши. Команды группы Шрифт на ленте позволяют изменить форматирование символов, например цвет и размер шрифта. Команды группы Абзац позволяют изменить форматирование абзацев, например форматирование списков, уровень отступа текста или междустрочный интервал.

Добавление содержимого. Ввод и форматирование текста.

Создание презентации в MS PowerPoint

В связи с тем, что в школах от обучающихся в наш век скоростей требуется грамотное и правильное предоставление информации по какой либо теме (выступление, доклад, сообщение с использованием мультимедийных средств обучения), то проект «Создание презентации в среде PowerPoint» направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении; предполагаются ознакомление участников с этой информацией, её анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такой проект требует продуманной структуры и возможности коррекции по ходу работы. Данная тема рассматривается в 9 классе.

 • усвоить и закрепить основные возможности работы в среде MS PowerPoint;
 • освоить этапы работы над проектом с использованием программной среды;
 • учить детей самостоятельно оценивать результаты своей работы.
 • обобщение учебного материала по данной теме.
 • формирование познавательной активности учащихся;
 • формирование умения участвовать в общении с несколькими собеседниками;
 • расширение общего кругозора.
 • использование в качестве средств передачи и приема информации;
 • развитие творческих способностей личности.
 • воспитание культуры общения;
 • воспитание потребности в практическом использовании данной среды в сфере учебной деятельности;
 • воспитание уважения к деловому человеку.
 • развитие познавательных потребностей учащихся;
 • развитие коммуникативных навыков;
 • активизация навыков письма, улучшить сенсорные и моторные навыки учащихся.
 • создание положительной психологической обстановки при проведении итогового контроля;
 • повышение мотивации учения.

Объект труда: компьютерная презентация.

Методы: объяснение, демонстрация трудовых приемов, инструктаж, текущее наблюдение, самостоятельная работа учащихся под руководством учителя, самоконтроль, итоговый контроль по теме.

Тип урока: проектное задание (урок усвоения новых знаний).

Материально-техническое оснащение урока:

 • Компьютерная презентация:
  компьютерные презентации в MS PowerPoint (Приложение 1),
  техника безопасности (Приложение 2);
  метод проектов (Приложение 3).
 • ПК.
 • Мультимедийный проектор.
 • Раздаточный материал (папки с файлами для презентации, количество папок должно соответствовать количеству творческих групп на уроке).
 • Инструкционная карта.
 • Таблицы по ТБ.
 • Оформление доски: Тема урока. План урока (слайд).
  1. Вступительная беседа.
  2. Постановка учебной задачи.
  3. Повторение и закрепление полученных знаний на предыдущих уроках.
  4. Повторение правил техники безопасности.
  5. Новый материал с элементами изученного материала по теме. Разбор инструкционной карты.
  6. Выполнение практической работы.
  7. Проведение самоконтроля.
  8. Защита проекта.

I. Организационный момент

1. Проверка готовности учащихся к уроку

— Здравствуйте дети! Начинаем наш урок. Проверим готовность к уроку: тетрадь, учебник, дневник, чертежно-письменные принадлежности.

2. Проверка отсутствующих на уроке

Есть ли сегодня у нас отсутствующие на уроке? Кто отсутствует на уроке?

3. Знакомство учителем учеников с планом урока

Познакомимся с планом урока (План урока оформлен на слайде).

II. Актуализация знаний учащихся

— Для чего предназначена программа MS PowerPoint? (Данная программа предназначена для наглядного представления информации при выступлении, рекламы, знакомства и т.д.)

— Что такое презентация? (Презентация — один из средств наглядного представления информации, сопровождающих выступление, доклад или знакомство с каким-либо объектом, является презентация. Презентация — это набор слайдов и спецэффектов, использующийся для показа на экране, раздаточный материал, а также конспект и план доклада. Под презентацией подразумевается именно передача, представление аудитории новых для нее идей, планов, разработок. Компьютерная презентация — это файл, в который собраны эти материалы.)

— Что такое слайд? (Слайд – это отдельный элемент презентации, имеющий логическую и содержательную ценность). (Приложение 1).

— Как запустить программу MS PowerPoint? (Существует несколько способов запуска программы: Пуск/Программы/MS PowerPoint или активизацией ярлыка на панели быстрого доступа, либо на рабочем столе.)

— Как пользоваться справочной системой MS PowerPoint? (В меню выбрать команды: Справка/ Справка MS PowerPoint F1 либо нажать приведенную здесь функциональную клавишу F1.)

— Как завершить работу с MS PowerPoint? (Чаще всего используют кнопку управления «закрыть» с предварительным сохранением разработанной презентацией, либо выполнив последовательность команд Файл/Выход.)

— Вспомним правила техники безопасности на уроке информатики (Приложение 2).

III. Теоретический материал урока

При разработке презентации необходимо четко продумать с одной стороны содержание, с другой стороны способы преподнесения информации на слайде. Презентация должна дополнять выступающего для конкретизации ключевой мысли и наглядного представления.

Сформулируем требования к презентациям:

1. Целесообразность используемых средств.

 • качественная избирательность информации;
 • соответствие особенностям аудитории и ситуации;
 • информационная емкость;
 • возможности структурирование.
 • допустимое количество слайдов за единицу предоставленного времени;
 • расположение главной, второстепенной и косвенной информации на одном слайде.
 • цифровая и шрифтовая согласованность;
 • использование гиперссылок (при необходимости);
 • единообразие слайдов презентации;
 • уместное использование анимационных эффектов.

5.«Язык» (стилистика) слайда.

 • преимущественное использование простых предложений с минимумом второстепенных членов;
 • использование оригинальных авторских аббревиатур для часто повторяющихся сложных терминов.
 • Презентация состоит из двух частей:
 • содержательной;
 • технологической.

Именно содержание определяет способы выбора цветовой гаммы, шрифта, способов структурирования и спецэффектов. При демонстрации презентации, где необходимо заострить внимание слушателей на информационном наполнении, недопустимо использование эффектов анимации. Необходимо помнить, что любые спецэффекты рассеивают внимание и достаточно сложно сконцентрировать внимание слушателей после того, как слова будут эффектно вылетать с разных сторон экрана.

IV. Ситуация успеха

— С чего мы всегда начинаем урок? (Мы начинаем урок с постановки учебной задачи.)

— Я предлагаю построить работу в группах. (Одна голова хорошо, а много лучше.)

— Вспомните, как надо работать в группе, чтобы работа прошла успешно. (Внимательно выслушать друг друга. Уважительно. Не мешать другим группам.)

Просмотрите правила работы в группе: (слайд).

 • Мы нужны друг другу.
 • Мы стараемся понять друг друга.
 • Мы не говорим все сразу.
 • Мы смотрим на говорящего человека.
 • Мы не ссоримся, а доказываем свою точку зрения.

V. Инструктаж учащихся по выполнению практической работы

(Демонстрация компьютерной презентации и разбор пошагово создания презентации- (Приложение 3)).

Презентация на тему «Изучение программы MS Power Point»
презентация к уроку по информатике и икт (10, 11 класс) на тему

Обучающая Презентация на тему «Изучение программы MS Power Point».

Скачать:

Предварительный просмотр:

Подписи к слайдам:

Создание презентаций в программе Microsoft Power Point

Презентация PowerPoint может сопровождать любое выступление, стать учебным или демонстрационным пособием, формой учебного проекта, оформлением для различных мероприятий. Вы можете разработать великолепные таблицы и рисунки, диаграммы и графики которые будут сменяться по ходу доклада, четко объяснять ход ваших мыслей и приковывать внимание аудитории к теме доклада. Эта программа позволит просмотреть презентацию на экране вашего компьютера или вывести ее на печать при подготовке тезисов доклада.

Содержание Панели инструментов Добавление слайда Ввод текста Разметка слайда Удаление слайда Выбор фона слайда Добавление рисунков к слайдам Изменение параметров изображения Добавление диаграммы Разработка переходов Разработка эффектов при смене слайдов Анимация текста в слайде

Откройте программу Microsoft Power Point Путь через меню ПУСК: Пуск – Все программы — Microsoft Power Point

Панели инструментов Если у вас есть опыт работы в Microsoft Word , то вам будет очень легко ориентироваться в этой программе, так как панели инструментов этих программ очень похожи.

Панель структуры презентации – здесь отображается текст всей презентации в виде структуры, что упрощает просмотр и редактирование. Панель слайда – здесь отображается текст и картинки текущего слайда. Область задач – для быстрой смены действий

Добавление слайда Добавить слайд можно 3 разными способами: Разместите указатель мыши на слайде в панели структуры презентации и щелкните правой кнопкой мыши, в раскрывшемся меню найдите Создать слайд , нажмите. Выделите слайд на панели структуры презентации, нажмите клавишу Enter . На панели инструментов нажмите команду Создать слайд , появится новый слайд.

Ввод текста Панель слайда содержит разметку, для того чтобы ввести текст в нужную область, поместите туда курсор и щелкните мышкой. Можно вводить текст. Здравствуйте

Советы по оформлению текста Используйте короткие слова и предложения Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных Заголовки должны привлекать внимание Шрифт для заголовков – не менее 36 пт Шрифт для информации – не менее 20 пт Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных)

Разметка слайда Выберите команду Главная – Макет можно выбирать подходящий для вас макет: Щелкните на подходящем макете слайда и вводите нужный текст или объект.

Удаление слайда Иногда необходимо удалить слайд. Чтобы это сделать, выполните следующее. В панели структуры презентации выделите слайд, который нужно удалить. Нажмите клавишу Delete ИЛИ Выделите слайд и щелкните правой кнопкой мыши, в раскрывшемся меню нажмите Удалить слайд

Выбор фона слайдов Для того, чтобы выбрать фон слайда, нужно нажать на панели инструментов закладку Дизайн Затем выбрать понравившееся оформление Можете поэкспериментировать со стилями фона

Возможно изменить цвета для текущей темы, нажав на кнопку Цвета

Советы по цветовому оформлению Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый) Используйте свои фоны и цветовые схемы На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста Для фона и текста используйте контрастные цвета Соблюдайте единый стиль оформления Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации

Изменение цвета текста Выделить текст, цвет которого хотите изменить. Выберите команду Главная – Шрифт – Цвет текста , подберите нужный цвет, после чего щелкните на ОК. ИЛИ Выберите Средства рисования – Формат – Стили Word Art — выбрать понравившийся формат текста

Добавление рисунков к слайдам Если на жестком диске вашего компьютера есть графические изображения, которые вы хотите вставить в слайд, выполните следующие действия: Скопируйте нужное изображение, затем вставьте его в нужное место вашей презентации или выберите команду Вставка — Рисунок — Из файла . Также можно вставить звуковые и видеофайлы.

Чтобы вставить картинку из Коллекции картинок Microsoft , нужно нажать кнопку Вставка — Клип , затем Упорядочить клипы — Вставить.

Изменение параметров изображения Для перемещения изображения наведите указатель мыши на изображение, чтобы он принял вид четырехнаправленной стрелки. После этого перетащите указатель.

Для изменения размеров изображения выделите картинку, подведите указатель мыши к маркеру изменения размеров; после этого нажмите кнопку мыши и потащите в нужном направлении. Для поворота изображения наведите указатель мыши на маркер поворота и потащите в нужном направлении Маркеры изменения размеров Маркер поворота Чтобы картинка не деформировалась при увеличении размера, тяните за угловой маркер .

Чтобы панель вышла, выделите изображение. С помощью панели Работа с рисунками — Формат можно увеличить или уменьшить яркость изображения, обрезать изображение, изменить стили объекта и т.д.

Добавление диаграммы Выберите макет оформления, который хотите применить. Щелкните на кнопке Добавление диаграммы

Введите все необходимые числа и надписи в лист данных. Закройте лист данных. Окно с листом данных закроется, а диаграмма появится на слайде.

Разработка переходов Чтобы демонстрация слайдов проходила интересно, PowerPoint предлагает специальные эффекты перехода между слайдами. Ваш слайд может растворяться на экране в следующем слайде, вылетать с экрана, появляться снизу экрана и закрывать собой предыдущий слайд или разрываться пополам, открывая под собой следующий слайд.

PowerPoint предлагает два типа переходов для ваших слайдов: Эффекты при смене , которые определяют, как должен выглядеть ваш слайд при появлении на экране. Анимация текста , которая определяет способ появления текста на слайде.

Разработка эффектов при смене слайдов Выделите слайд, в который необходимо внести изменения. Выберите команду Анимация – Переход к этому слайду . Выберите нужный эффект. Выберите скорость перехода. Если нужно, выберите звуковой эффект В группе опций Смена слайда установите способ перехода – по щелчку или автоматически после и в поле секунд установите нужное число секунд. Чтобы установить эти эффекты сразу для всех слайдов, щелкните на кнопке Применить ко всем слайдам .

Анимация текста в слайде Идея анимации текста состоит в том, чтобы в начале показать на экране слайд без текста или только с некоторой частью текста, а затем щелчками мыши вы последовательно выносите на экран остальной скрытый текст. Такие режиссерские находки позволят вам вызвать внимание аудитории к слайдам. По крайней мере зрители захотят посмотреть, что еще нового и необычного вы придумали.

Анимация текста Выделите слайд. Щелкните надпись в слайде. Выберите команду Анимация – Настройка анимации Щелкните на кнопке Добавить эффект. П оявится меню.

В меню Добавить эффект выберите один из следующих элементов: Вход . Укажите как текст будет появляться на слайде Выделение. Укажите способ выделения текста, например постепенное увеличение размера шрифта. Выход. Укажите , как текст будет исчезать со слайда. Пути перемещения . Укажите направление перемещения текста, который появляется или исчезает. Выберите необходимый вариант. Щелкните на кнопке Просмотр. Вы увидите все выбранные эффекты.

Анимация текста или объекта может появляться с помощью щелчка мыши, автоматически вместе с предыдущим или после предыдущего . В команде Параметры эффектов можно выставить эффекты по времени.

Удаление или изменение переходов Выделите слайд, в который хотите внести изменения. Выберите команду Анимация Выберите другой вариант смены слайдов или Нет.

Удаление эффекта анимации Выделите слайд, в который необходимо внести изменения Выберите команду Анимация -Настройка анимации. Щелкните на надписи эффекта. Удалите эффект кнопкой Удалить или Delete

Советы по анимации Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде

Демонстрация слайдов Для того чтобы просмотреть вашу презентацию в режиме показа, нужно выбрать команду Показ слайдов или нажать кнопку F 5 на клавиатуре.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

p < margin-bottom: 0.21cm; >Пояснительная записка. Компьютеры все активнее входят в нашу жизнь. И если еще десять лет назад умение работать с компьютером было привилегией избранных, то сего.

Оптимизация работы учителя иностранного языка посредством применения ИКТ в учебном процессе.

В методическом материале представлена классификация презентаций, описаны преимущества использования мультимедийных презентаций при проведении занятий, сформулированы рекомендации по разработке мультим.

Учебная презентация по теме: «After school activities».

Статья «Методика использования возможностей мультимедийных презентаций, созданных в программе Power Point, на разных этапах урока» включает в себя теоретическую часть и Таблицу «Приемы организац.

Актуальность проблемы: в активном использовании ИКТ при обучении иностранным языкам;Во взаимодействии «учитель-ученик-компьютер» на более совершенном уровне;В создании модели применения информаци.

Методика использования мультимедиа технологий предполагает: совершенствование системы управления обучением на различных этапах занятия;формирование адекватной мотивации к изучению;улучшение качес.

Презентация на тему: Программа Microsoft PowerPoint

Программа Microsoft PowerPoint

Общие сведения Программа Microsoft PowerPoint — это программа для создания презентаций — упорядоченного набора слайдов, с помощью которого вы можете графически пояснить свое выступление на конференции, отчет о проделанной работе, лекцию и т.п.

Интерфейс программы Microsoft PowerPoint Программа PowerPoint содержит: строку заголовка; полосу меню; панель инструментов; рабочее поле для работы с текстами и графикой; вертикальную и горизонтальную полосы прокрутки.

Общие возможности программы PowerPoint 1. Использование шаблонов для создания презентации.2. Отмена действия или последовательности действий.3. Повторение действия или последовательности действий.4. Установка самосохранения.

5. Работа с редактором формул Microsoft Equation.6. Возможность создания гиперссылки.7. Установка автоматической проверки орфографии и грамматики.8. Сохранение в различных форматах: ppt, gif, jpg, rtf, и html.9. Вставка диаграмм.

10. Создание анимационных эффектов при переходе слайдов.11. Анимация объектов слайда.12. Встраивание звука.13. Создание фона презентации.14. Создание PDF копии (файла). 15. Вывод презентации на печать. 16. Вставка таблицы Exсel.

17.Создание таблицы.18. Создание списков.19. Дублирование слайдов.20. Перестановка слайдов.21. Вставка номера слайда.

Использование шаблонов для создания презентации Возможности:1. Использование библиотеки дизайна: Альбом, Безмятежность, Водоворот, Пульс и т.д.2. Использование шаблона презентации: Бизнес-план, Информация из отдела кадров и т.д.

Создание презентации на основе пустой презентации Возможности1. Создание оригинальной презентации.2. Использование шаблонов на каждый слайд: Титульный слайд, Маркированный список, Текст в две колонки, Пустой слайд и т.д.

Форматирование слайдов Вставка текста1. Ввод текста в местозаполнитель.2. Использование инструмента Надпись = вставка текста в любое место презентации.

Использование инструмента надпись

Вставка рисунков1. Вставка стандартных рисунков:последовательность команд: Вставка, Рисунок, Картинки.2. Вставка рисунков из файла:последовательность команд: Вставка, Рисунок, Из файла.3. Вставка из буфера обмена.4. Создание рисунков средствами PowerPoint.

Вставка видео и звука Возможности1. Видео из коллекции.2. Звук из коллекции.3. Видео из файла.4. Звук из файла.Последовательность команд:Вставка, Фильмы и звук

Вставка диаграмм Возможности1. Вставка и редактирование диаграммы.2. Изменение параметров диаграммы: задание объемного вида (трехмерная проекция); изменение типа линии; изменение фона диаграммы;

изменение типа диаграммы (линейчатая, гистограмма, график, круговая, точечная, цилиндрическая и т.д.); изменение формата легенды; изменение формата оси; изменение формата рядов диаграммы.

Создание фона Возможности 1. Установка цвета.2. Установка способов заливки.3. Возможность установки на всю презентацию или на отдельный слайд.Последовательность команд:Формат, Фон

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты 220 Вольт
Adblock
detector